eMko Hodonín - VÁŠ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT A FINANCÍ

Aktuálně

2018-12-05

Hypotéka - rychle, levně a bez starostí - s námi. Naší spoluprací s bankami Vám dokážeme nabídnout menší úrokovou sazbu - než je nabídka přímo v bance. Úvěr spolu nastavíme tak, aby odpovídal vašim představám, věku, potřebám a momentální finanční situaci. Stačí jen říct, k jakému účelu a jak vysokou hypotéku potřebujete, kolik peněz máte k dispozici a především jaká by vám vyhovovala výše měsíční splátky hypotéky.

2018-10-25

Jsme malá realitní a finanční kancelář pro oblasti - Hodonínsko, Břeclavsko, Kyjovsko a Veselsko - na trhu od r. 2006. Finanční poradenství - produkty bank, stavebních spořitelen a pojišťoven na míru klientovi. Chcete najít nebo prodat či pronajmout bydlení podle Vašich představ? Nemovitost Vám najdeme či prodáme podle Vašich požadavků. Poskytujeme i finanční služby - finanční poradenství, spolupracujeme se všemi tuzemskými bankovními domy, stavebními spořitelnami a pojišťovnami.

2018-09-20

Reality-Realitní-Kanceláře.cz - Byty, pozemky, domy a další nemovitosti

20170821

Certifikát PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST 2017
... více

www.hodoninske-stranky.cz

Hypotéka - vyřízení hypotéky

Hypotéky

Hypotéční úvěry jsou nadále jedním z nejoblíbenějších způsobů řešení otázky bydlení. S hypotékou si pořídíte nejen nové bydlení. S hypotečním úvěrem rovněž můžete začít rekonstruovat a modernizovat váš současný dům či byt. Hypotéka zafinancuje vaše příští bydlení s příznivou úrokovou sazbou. Pro přibližnější představu můžete využít online služeb hypoteční kalkulačky.

 • Pro koho je hypotéka vhodná

Hypotéční úvěr je určený fyzickým i právnickým osobám. Úvěr je zajištěný zástavním právem k nemovitosti na celém území ČR. Obvykle se jako zástava využívá úvěrovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i nemovitostí jinou (kdo ji vybírá – banka nebo klient?). Klasický hypoteční úvěr se používá na investice do nemovitostí, tedy na koupi, stavbu, rekonstrukce, ale také pro vypořádání majetkoprávních vztahů (dědictví, spoluvlastnictví) a pro refinancování jiných úvěrů.

Hypotéku je možné vyřídit ještě v době, kdy nemáte vybranou konkrétní nemovitost ke koupi tzv. hypotéka naopak.

K vyřízení hypotéky Vám stačí požadavek – chci hypotéku a 1 návštěva u NÁS. Vyřídíte veškeré náležitosti vaší hypotéky, čímž si ušetříte spoustu času vyřizováním v bankách.

Vyřízení znaleckého posudku na budoucí nemovitost

V bance pouze podepíšete již připravené smlouvy.

Klasická hypotéka

Hypotéka je dlouhodobý účelový úvěr určený fyzickým nebo právnickým osobám mající příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání, který muže být použit na investici do nemovitosti na území České republiky.

 • Komu je hypotéka určena

Hypotéka je určen fyzickým a právnickým osobám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincům s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR občanům ČR nebo držiteli průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O hypotéku mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželu musí žádat o úvěr společně.

 • Účel hypotéky

koupě nemovitosti nákup stavebního pozemku výstavba nemovitosti rekonstrukce nemovitosti modernizace a údržba nemovitosti vypořádání dědictví, společného jmění manželu splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti nebo kombinace výše uvedených účelu

 • Hypotéku lze využít i jako investici do bytových, administrativních a polyfunkčních budov (s převažující plochou bydlení nebo administrativní), kde návratnost úvěru je postavena na výnosech z nájemného z této nemovitosti.
 • Objekt hypotéky

stavební pozemek nemovitosti sloužící k bydlení (např. rodinný dum či bytová jednotka) nemovitosti sloužící k individuální rekreaci bytový dum administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo administrativní nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.) Profinancovat lze jako součást hypotéky rovněž projekt, inženýrské činnosti a zařízení staveniště.

 • V jaké výši lze získat hypotéku

hypotéka je poskytována až do výše 100 % zástavní hodnoty nemovitosti minimální výše hypotéky je 300 tis. Kč u některým bank od 150 tis. Kč maximální výše hypotéky není omezena a výše hypotéky je současně limitována schopností klienta splácet a výši odhadu – znaleckého posudku

 • Čerpání hypotéky

jednorázové (např. koupě nemovitosti, refinancování úvěru) postupné (např. výstavba či rekonstrukce nemovitosti nebo v případě, že dohodnutá platba za nemovitost je rozložena do více splátek) čerpání hypotéky je účelové bezhotovostní a provádí se na účet prodávajícího uvedeného v kupní smlouvě nebo dodavatele. V případě, kdy klienti nejsou dočasně schopni předložit definitivní doklady ověřující účelovost hypotéky, mohou doložit účelovost hypotéky zpětně. Ke schválení hypotéky předkládá klient alespoň předběžné dokumenty, ze kterých bude zřejmé, že se bude jednat o účelové čerpání.

 • Splácení hypotéky

dobu splatnosti je možné zvolit v rozmezí 5 – 30 let hypotéka musí být splacena nejpozději do 70-ti let věku žadatele po dobu čerpání klient hradí pouze úroky z aktuálně čerpané částky hypotéky po úplném vyčerpání dle volby klienta: formou pravidelných měsíčních splátek (tzv. anuit). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu formou progresivních splátek nebo formou degresivních splátek

 • Úroková sazba hypotéky

fixní sazba dle volby klienta na 1 rok, 3 roky, 5, 10 nebo 15 let po dobu zvolené fixace je garantována platnost smluvně sjednaných úrokových podmínek po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na další období a současně má při změně fixace možnost splatit hypotéku nebo její část bez jakýchkoli sankcí a poplatků

 • Zajištění hypotéky

vždy formou zástavního práva k předmětné nebo jiné nemovitosti ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí) nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou – pouze u dceřiných společností nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno v prospěch banky

 • Výhody hypotéky

možnost získat okamžitě zdroje na financování investice do nemovitosti bez nutnosti dlouhodobě spořit není vyžadováno sjednání životního pojištění u žadatele o hypoteční úvěr možnost s hypotékou na investici do nemovitosti získat zároveň určitou část finančních prostředků, které lze použít na cokoliv- služba Neúčelová část hypotečního úvěru nemovitost s hypotékou lze kdykoliv během doby splatnosti prodat poplatek za zpracování úvěru je hrazen jen v případě, že je úvěr schválen možnost kombinace hypotečního úvěru s úvěrem od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) – Hypotéka pro mladé zprostředkování státní finanční podpory možnost uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků od základu daně až do výše 300 tis. Kč ročně možnost výrazného snížení výše měsíční splátky rozložením splácení úvěru do delšího časového období až 40-ti let Na požádání klienta je možné z hypotečního úvěru proplatit již uhrazené faktury, popř. kupní cenu max. do výše 75 % úvěru nebo dokonce celý úvěr, ale faktury nesmí byt starší 12 měsícu. Díky zpětnému proplacení prostředků může klient profinancovat již dříve zaplacené vlastní prostředky použité v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí nemovitostí. Získané peníze ze zpětného proplacení není třeba opět použít na investici do nemovitosti.


Partneři webu:
| Kosmetika Hodonín | Zprávy z Jižní Moravy | Aktuální zpravodajství | Praha na Dlani